OBAVIJESTI 25.9.2023. – 1.10.2023.


Hvala na vašem daru za potrebe župe.

***

Prikupljamo sredstva za obnovu prizemlja tornja naše crkve. Cijena radova procijenjena je na 516000,00 kn. Svoju donaciju možete uplatiti na broj računa župe s naznakom: „za obnovu crkve“.
IBAN: HR2223400091110048336
OIB: 38259031310