• 01/3313212
  • zupa.brdovec@zg-nadbiskupija.hr
  • Ilije Gregorića 38, Brdovec
Promjena rasporeda svetih misa

Promjena rasporeda svetih misa

RASPORED SVETIH MISA

Nedjeljom u 8:00, 9:30, 11:00 i 18:30 sati.

Radnim danom u 18:30 sati.

Subotom u 8:00 sati.

SVETE MISE PO KAPELAMA

Utorkom u Prigorju u 17:30 sati.

Srijedom u Ključu u 17:30 sati.

Petkom u Drenju u 17:30 sati.