• 01/3313212
  • zupa.brdovec@zg-nadbiskupija.hr
  • Ilije Gregorića 38, Brdovec
Liječnici uputili oštre kritike na program ZO

Liječnici uputili oštre kritike na program ZO

LiječniciPoštovani članovi HKLD, Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD) uputilo je Agenciji za odgoj i obrazovanje svoje komentare i prijedloge na Kurikulum zdravstvenog odgoja u sklopu javne rasprave o zdravstvenom odgoju u hrvatskim školama prema predviđenim rubrikama kako slijedi (vidi:http://www.ettaedu.eu/OpciPrijedlozi/Default.aspx?id=3).

Opći prijedlozi

Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD) koje okuplja više od 2700 visokoobrazovanih zdravstvenih djelatnika s nemalim brojem sveučilišnih nastavnika u Izjavi povodom uvođenja zdravstvenog odgoja u hrvatske škole od 6. siječnja 2013. godine ocijenilo je predloženi Kurikulum zdravstvenog odgoja stručno-medicinski manjkavim, nedorečenim i neprimjerenim te zatražilo širu stručnu i društvenu demokratsku raspravu. Stoga pozdravljamo odluku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojom se otvara javna rasprava o zdravstvenom odgoju u školama u Republici Hrvatskoj.

Smatramo kako je u izradi i provođenju Kurikuluma zdravstvenog odgoja neophodno poštovati neprijeporne stručno-medicinske i znanstvene činjenice o razvitku ljudske osobe kao složenom međudjelovanju genetskog potencijala i okolišnih čimbenika, neophodnosti interakcije s drugim osobama te neophodnosti usporednog fizičkog, mentalnog i emocionalnog razvitka i sazrijevanja. Pri tome pozivamo na potpuno poštivanje definicije zdravlja SZO, Opće deklaracije o ljudskim pravima UN-a, Konvencije o pravima djeteta, Članka 63. Ustava Republike Hrvatske prema kojemu roditelji imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece. Isto tako podržavamo okvir koji je postavljen relevantnim međunarodnim smjernicama u području spolnog odgoja prema kojemu je državnu edukaciju o spolnom odgoju potrebno staviti u lokalni civilizacijski i svjetonazorski kontekst te u nju uključiti roditelje i vjerske zajednice.

Smatramo štetnim da u izradu Kurikuluma zdravstvenog odgoja nisu bili uključeni svi medicinski stručnjaci koji se bave razvitkom djeteta, kao primjerice pedijatri, neuropedijatri, dječji psihijatri, kao niti stručnjaci iz područja neuroznanosti, temeljne znanstvene discipline koja proučava razvitak ljudske osobe.

Prije provedbe Kurikuluma bilo je neophodno provesti cjelovitu i stručnu izobrazbu provoditelja programa (učitelja i razrednika) čije su temeljna edukacija znatno odstupa od pojedinih tema programa.

Stručno ne prihvaćamo činjenicu da je jedino spolnost izdvojena iz cjeline ljudske osobnosti koju čine jedinstvo tijela, osjećaja, razuma, duhovnosti, odgovornosti, ljubavi i savjesti. U modulu koji se bavi spolnim odgojem spolnost je prikazana samo na tjelesnoj/tehničkoj razini.

Literatura predložena za Kurikulum i za sve radionice stručno i znanstveno je potpuno neprimjerena i upitna. Stručnih naslova je tek nekoliko, a znanstvenih medicinskih se ne nalazi. Potpuno je neprihvatljivo da se kao preporučena literatura navode i rabe naslovi u izdanju nestručnih i neznanstvenih privatnih fondacija, laičkih udruga građanskog društva kao i nerecenzirani i sponzorirani popularni članci.

Napominjemo da se kao nepovoljna posljedica provođenja ovakvog programa može očekivati povećanje pobola i rizičnog ponašanja u generaciji polaznika, ali i njihovog potomstva, kao i posljedično povećanje troškova zdravstvene zaštite pučanstva.

Iz svega gore navedenog, kao i komentara na pojedine module (dole navedene) smatramo kako je za promociju i očuvanje zdravlja naroda potrebno sveobuhvatnije i stručnije pristupiti izradi novog Kurikuluma zdravstvenog odgoja.

1. Modul – Živjeti zdravo

– neujednačenost sadržaja: znatna zastupljenost sadržaja o prehrani, gotovo nezastupljeni sadržaji o hidraciji i spavanju kao temeljnim fiziološkim potrebama, ignoriranje realnih problema nezdravih navika kod djece (TV, računala, mobiteli,…)

– izrazita neujednačenost i manjkavost u zastupljenosti poduke o pojedinim organskim sustavima, npr. potpuni izostanak informacija o postizanju i očuvanju zdravlja središnjeg živčanog sustava koji je temelj funkcioniranja svake ljudske osobe

– neprimjerenost sadržaja iz prve pomoći i njihova stručna upitnost i manjkavost (nisu zastupljena vitalno ugrožavajuća stanja poput traume glave, besvjesno stanje, opekline, itd.)

– selektivnost pristupa u kojem je razvitak ljudske osobe sveden samo na somatski razvitak: somatski razvitak obrađuje se samo kroz prehranu i tjelovježbu; kognitivni razvitak obrađuje se samo kroz akademske vještine i postignuća; socijalni i emocionalni razvitak obrađuje se kao egoistično stajalište i odnos prema vršnjacima dok se sve ostale kategorije osoba s kojima djeca žive u potpunosti ignoriraju

– duhovni razvitak, iako spomenut u uvodu Kurikuluma, ignorira se u ciljevima i objavljenim radionicama

– sadržaj Kurikuluma i radionica opsegom i redosljedom obrade po razredima nije primjeren, s izraženim nesuglasjem s temeljnim spoznajama o razvitku djeteta, a mjestimično i s temeljnim medicinskim znanjima

– kao ciljevi nekih nastavnih sati i radionica iznose se medicinske neistine, npr. cijepljenje se navodi kao jedini oblik prevencije zaraznih bolesti

2. Modul – Prevencija ovisnosti

– ne slijede se utemeljene stručne i znanstveno-medicinske spoznaje o nastanku, terapiji i prevenciji ovisnosti: nisu spomenute niti se sustavno obrađuju rizični čimbenici za nastanak ovisnosti, ne spominje se mukotrpan proces i potrebiti načini liječenja ovisnosti, kao npr. komune, potpora obitelji i sl.

– neujednačenost sadržaja: naglašavanje negativnosti, neprimjerenog ponašanja u usporedbi s promicanjem primjerenog ponašanja koje je k tome ograničeno samo na niže razrede osnovne škole

– izrazita manjkavost u zastupljenosti sadržaja: nepotpuni prikaz i obrada negativnosti, neprimjerenog i nasilnog ponašanja, necjeloviti prikaz tih negativnosti (uključivanje samo tjelesnog i kognitivnog aspekta ljudske osobe)

– stručno je potpuno pogrešno i za postizanje zdravlja i primjerenog ponašanja potpuno neučinkovito temeljenje programa prevencije ovisnosti na pretpostavci da se dijete već nalazi u kontaktu sa sredstvima ovisnosti

– sadržaj Kurikuluma i radionica opsegom i redosljedom obrade po razredima nije primjeren s izraženim nesuglasjem s temeljnim spoznajama o razvitku djeteta, a mjestimično i s temeljnim medicinskim znanjima

– metodološka neprimjerenost i štetnost sadržaja radionica za 3. razred osnovne škole kojima se praktički promovira ovisnost

– izrazita manjkavost literature

3. Modul – Prevencija nasilničkog ponašanja

– stručno je potpuno pogrešno i za postizanje zdravlja i primjerenog ponašanja potpuno neučinkovito temeljenje programa prevencije nasilničkog ponašanja na pretpostavci da se dijete već nalazi u situaciji da jest nasilnik ili žrtva nasilja

– ne slijede se utemeljene stručne i znanstvene spoznaje o nastanku, terapiji i prevenciji nasilnog ponašanja: nisu spomenute niti se sustavno obrađuju rizični čimbenici za nastanak nasilničkog ponašanja

– neujednačenost sadržaja: naglašavanje negativnosti, neprimjerenog ponašanja u usporedbi s promicanjem primjerenog ponašanja koje je k tome ograničeno samo na niže razrede osnovne škole

– izrazita manjkavost u zastupljenosti sadržaja: nepotpuni prikaz i obrada negativnosti, neprimjerenog i nasilnog ponašanja, necjeloviti prikaz tih negativnosti (uključivanje samo tjelesnog i kognitivnog aspekta ljudske osobe)

4. Modul – Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje

– medicinska neutemeljenost naslova modula i pojma roda

– navođenje neistinitih definicija (stidljivosti, simpatije, itd.)

– neprihvatljivost tretiranja pedofilije kao spolne orijentacije

– potpuna neprimjerenost literature u kojoj se između ostaloga iznose stručne neistine (refleksne aktivnosti se smatraju voljnima i pogrešno interpretiraju)

– selektivnost, necjelovitost i manjkavost prikazanih sadržaja. Ako se već djeci programom daje uvid u različite oblike spolne orijentacije, potrebno je onda i iznijeti znanstvene činjenice o s njima povezanim zdravstvenim rizicima i nepovoljnim ishodima (ovisnost, nasilničko ponašanje, spolno prenosive infekcije i dr.)

 

Franjo Turalija, predsjednik HKLD

Rok Čivljak, predsjednik podružnice Zagreb HKLD

Preuzeto sa http://zdravstveniodgoj.com/

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.