Misne nakane

Misne nakane od 13. 10. do 20. 10. 2019.

Nedelja
13
. 10.
28. NEDJELJA KROZ GODINU
8.00 + Obb. Kožul, Bubalo, Lacković i Mrkobrada
11.00 ZA ŽUPLJANE ŽIVE I MRTVE
19.00 Na nakanu
Ponedjeljak,
14. 10.
19.00 + Marija, Ljubica i Nikola Vujinović
Utorak
15. 10.
19.00 + Alojz Patko; + Manda Šintić; + Ana, Stjepan i Božidar Hribar; + Barica Stubičar; Za zdravlje Danijela; + Alojz i ob. Filipčić i Mirela Madjarić; + Mara Šoštarić i ob. Bilić; Za duše u čistilištu

Srijeda
16. 10
.

19.00 + Terezija Andrašević

Četvrtak
17. 10.

19.00 + Tomo Marijan

Petak,
18. 10.

19.00 + Vladimir Drenski; + Marija i ob. Jakovina; + Vladimir Petriš; Za zahvalu
Subota
19. 10.

13.00 krštenje: Lovrić, Anušić
18.00 vjenčanje: Kapusta – Mihalinec
19.00 + Ob. Kraševac

Nedelja
20.
10.
29. NEDJELJA KROZ GODINU
8.00 Za sve bolesne na duši i tijelu
11.00 ZA ŽUPLJANE ŽIVE I MRTVE
19.00 + Mirko Pašalić

Sv. Mise u kapelama:

Laduč:
13. 10. 2019. u 9.30: + Veronika i Matija Jurišić, ob. Ane i Nikole Jurišić, ob. Franciske i Jurja Kablar, Ivan Novak, Marija Magdić i Marina Kablar
20. 10. 2019. u 9.30: + Anita, Branko i ob. Jurčec, Vera i ob. Vrabec

Prigorje:
15. 10. 2019. u 18.00: + Viktor i ob. Tomić

Ključ:
16. 10. 2019. u 18.00: + Mirko i Fanika Kosmat i ob. Imbre Kosmata
20. 10. 2019. u 17.00 (Terezinska nedjelja): + Franjo Lukić, Toni Radočaj i Marijan Gerjević

Drenje:
18. 10. 2019. u 18.00: + Ana Jurman