Misne nakane

Misne nakane od 17. 11. do 24. 11. 2019.

Nedelja
17
. 11.
33. NEDJELJA KROZ GODINU
8.00 + Nino i Finka Tomas
11.00 ZA ŽUPLJANE ŽIVE I MRTVE
18.00 + Sofija Šetina i Marko Štrbac
Ponedjeljak,
18. 11.
18.00 Za zdravlje unuka Filipa
Utorak
19. 11.
18.00 + Aleksandra i Dušanka Dragšić; + Jasna i Ivan Ključarić; + Ana i Stjepan Peharec; + Edo, Helena i Mladen Poržižek; + Frančiška i ob. Jakovina

Srijeda
20. 11
.

18.00 Za zdravlje unuka Filipa

Četvrtak
21. 11.

18.00 + Stjepan Zbukvić, ob. Šimunić, Božidar Paurić i Pavao Bukovina

Petak,
22. 11.

18.00 + Ob. Marijana Kunjasa, ob. Stjepana Kličnića i ob. Stjepana Adamića; + Paola, Stanko i Stjepan Kunjas; + Marijan i ob. Pasarić; + Obb. Leško, Cibulić i Beksec; + Kata i Ferdinand Horvat, Josip, Kata i Franjo Polančec; + Vid i Slava Kunjas
Subota
23. 11.

16.00 krštenje: Šarić, Orsag
18.00 Za zdravlje unuka Filipa

Nedelja
24.
11.
33. NEDJELJA KROZ GODINU
KRIST KRALJ
8.00 + Dragutin i Ružica Čekol
11.00 ZA ŽUPLJANE ŽIVE I MRTVE
18.00 + Katarina Botički

Sv. Mise u kapelama:

Laduč:
17. 11. 2019. u 9.30: + Ob. Fuketa
24. 11. 2019. u 9.30: + Martin i Tereza Rožić, Ljubica Mihelić, Josip Osvaldić, Marija i Karlo Geršak, Ivan i Marija Škrbec

Prigorje:
19. 11. 2019. u 17.00: + Ob. Dravec i Franjković

Ključ:
20. 11. 2019. u 17.00: + Stjepan, Terezija i Vladimir Krulić

Drenje:
22. 11. 2019. u 17.00: + Marica, Barica i Ivan Suhobilec, Rezika, Nikola, Ivan, Vid i Dragica Jurman