Misne nakane

  Misne nakane od 15. 10. do 22. 10. 2017.

Nedelja
15
. 10.
28. NEDJELJA KROZ GODINU
8.00 + Nino i Finka Tomas
11.00 ZA ŽUPLJANE ŽIVE I MRTVE
19.00 Franjo i Milica Hulina, Stjepan, Terezija i Vladimir Krulić
Ponedjeljak,
16. 10.
19.00 + Terezija Andrašević
Utorak
17. 10.
19.00 + Dragutin Hulina; + Marijan i Nevenka Kežman; + Nikola Kosmat; + Petar i Ana Bunčić
Srijeda
18. 10.
19.00 + Ob. Kraševac
Četvrtak
19. 10.
19.00 + Matija Jakšić
Petak
20. 10.
19.00 + Mirko Pašalić; + Antun i Dragica Mokrović; + Ob. Pranjić; + Vladimir Drenski; + Milka Škrbec; + Gordana Krčan
Subota
21. 10.
12.00 krštenje: Zbukvić, Sedmak, Šintić
19.00 + Ilija i Marko Sedlo
Nedelja
22
. 10.
29. NEDJELJA KROZ GODINU
8.00 + Ante, Stipo, Marko i Marija Pekez
11.00 ZA ŽUPLJANE ŽIVE I MRTVE
12.00 krštenje: Šantorić
19.00 + Mirko i Anđela Jandrašek

 

Sv. Mise u kapelama:

Laduč:
15. 10. 2017. u 9.30: + Ob. Bertić, Ravlić, Gavranić i Poljak
22. 10. 2017. u 9.30: + Ivan Topol

Prigorje
17. 10. 2017. u 18.00: + Vesna Jančić i Željko Šućur

Ključ:
15. 10. 2017. u 17.00: + Frano i ob. Lukić
18. 10. 2017. u 18.00: + Jelena, Milan i ob. Malkoč

Drenje:
20. 10. 2017. u 18.00: + Adolf Šoštarić i Ljupko Bagarić