Misne nakane

Misne nakane od 15. 12. do 23. 12. 2018.

Nedelja
16
. 12.
3. NEDJELJA DOŠAŠĆA
8.00 + Damir Samaržija
11.00 ZA ŽUPLJANE ŽIVE I MRTVE
18.00 + Marijan, Elvira i Vinko Strojnik
Ponedjeljak,
17. 12
.
6.00 + Anđela i Stjepan Šantek
Utorak
18. 12.
6.00 + Manda i Šime Čengić i Marija Došen; + Zoran i ob. Lozić; + Ivka i Mate Radić; + Stipo i Mara Garić; + Tihomir, Stjepan i Dragica Beluhan, Božica, Marija i ob. Galić; + Mara i Božo Brkić, Martin i Dragica Marković; + Marija Novosel; + Ob. Biljuš i Bilandžija; + Ob. Kontrec i Mavrin; + Ob. Ilijić i Tomić; + Franjo, Josipa i Andrija Hrženjak; + Juro Bilandžija; + Milan i ob. Jurman-Kovačić
Srijeda
19. 12.
6.00 Za zahvalu
Četvrtak
20
. 12.
6.00 + Pavao Žarko
Petak
21. 12.
6.00 + Mirjana, Stjepan i ob. Vid i Paula Kušević; + Drago i ob. Drenski; + Zdenka i Antun Švec; + Marija i Rudolf Cvetko, Stjepan i Anđela Obrubić; + Ob. Jure i Marice Novosel, obb. Balja, Bertović i Borošak; + Jela i Ante Jurišić i ob. Jurišić i Sinanović
Subota
22. 12.
6.00 + Stjepan Brdarić
15.00 ŽUPNA ISPOVIJED
Nedelja
23.
12.
4. NEDJELJA DOŠAŠĆA
8.00 + Nino i Finka Tomas
11.00 ZA ŽUPLJANE ŽIVE I MRTVE
18.00 + Marko, Tomislav i Jaka Šola, Ljubo i Ruža Ivanda i za duše u čistilištu

 

Sv. Mise u kapelama:

Laduč:
16. 12. 2018. u 09.30: + Barica, Miško, Marija Ivan i Ivan Štrbulec, Petar Desnica, Ana i Stjepan Kapusta
23. 12. 2018. u 09.30: + Ob. Grlić i Letica i za duše u čistilištu

Prigorje
18. 12. 2018. u 17.00: NEMA MISE

Ključ:
19. 12. 2018. u 17.00: NEMA MISE

Drenje:
21. 12. 2018. u 17.00: NEMA MISE