Misne nakane

Misne nakane od 23. 06. do 30. 06. 2019.

Nedelja
23
. 06.
12. NEDJELJA KROZ GODINU
8.00 + Jozefina, Franjo i Karlo Nora i ob. Husnjak
11.00 ZA ŽUPLJANE ŽIVE I MRTVE
19.00 + Dragutin Milić
Ponedjeljak,
24. 06.
19.00 + Ob. Ivana Ružića, Mirko, Zorica i Jadranka Granatir, Milica Baršić
Utorak
25. 06.
19.00 + Ivan Kušević i ob. Kopinić; + Ivanka i Milivoj-Antun Kliončić; + Antun Knežević, ob. Baloh i Krčelić; Na čast sv. Anti; + Tomo, Jelka, Filka i Mara Vujeva; + Pavao i Lucija Karaula

Srijeda
26. 06.

19.00 + Vjekoslav i ob. Pavić

Četvrtak
27. 06

19.00 + Stipe i Nediljko Kuna

Petak
28. 06.

PRESVETO SRCE ISUSOVO

17.00 vjenčanje: Abramović – Šantorić
18.00 vjenčanje: Blagus – Mirt
19.00 + Mirela Madjarić; + Ljerka i Janko Španiček i Leona Štros; + Anica i Pavao Žarko; + Milena, Aleksandar, Sandra, Đorđe i ob. Aleksić; + Ivan Picek, Dragica, Barbara i Stjepan Žmauc; + Pero i Božica Trtanj; + Nada Krvavica; + Petar Tomić; + Ivan Topol; + Petar Jurić; Na nakanu za zdravlje, Na čast sv. Anti
Subota
29. 06.

18.00 vjenčanje: Žnidarić – Gerjević
19.00 + Mirela Madjarić

Nedelja
30.
06.
13. NEDJELJA KROZ GODINU
8.00 + Petar i ob. Tomić
11.00 ZA ŽUPLJANE ŽIVE I MRTVE – krštenje: Mihović
19.00 + Mijo i Marija Zbukvić, Vid, Stjepan i Barica Prosinečki, Đutro i Jelica Brcković

Sv. Mise u kapelama:

Laduč:
23. 06. 2019. u 9.30: + Ob. Vidović
30. 06. 2019. u 9.30: + Ob. Crnjac i Pavković i za duše u čistilištu

Prigorje:
25. 06. 2019. u 18.00: + Ivan i Mara Barišić

Ključ:
28. 06. 2019. u 18.00: + Jelka i Zvonko Župančić i Stjepan Filipčić

Drenje:
28. 06. 2019. u 18.00: NEMA MISE