Misne nakane

  Misne nakane od 17. 12. do 24. 12. 2017.

Nedelja
17
. 12.
3. NEDJELJA DOŠAŠĆA
8.00 + Anđela i Stjepan Šantek
11.00 ZA ŽUPLJANE ŽIVE I MRTVE
18.00 + Ivan i ob. Rešetar, ob. Harmić, Slavica Braja i Milan Vugrinec
Ponedjeljak,
18. 12.
6.00 + Manda Čengić, Marija i Šime Došen
Utorak
19.12.
6.00 + Zoran i ob. Lozić; Vid i Anđela Kunjas, Marijan Kunjas, ob. Stjepana Klinčića i ob. Stjepana Adamica; + Ivka i Mato Radić; + Tihomir, Stjepan i Dragica Beluhan; + Stipo i Mara Garić; + Božo i Mara Brkić, Martin i Dragica Marković; + Ob. Kolobarić; Za zahvalu za dijete; + Marinko Debogović
Srijeda
20. 12.
6.00 + Ivanka i Slavko Đenadija i Franciska Turk
Četvrtak
21. 12.
6.00 + Anto, Kata, Ivan i Slavko Anušić
Petak
22. 12.
6.00 + Ivo Duvnjak; + Ob. Vajdić; + Juro i Marica Novosel; + Ob. Balja, Borošak, Ostreš i Bertović; + Mirjana, Stjepan i ob. Vid, Paula Kušević; + Marija Maleković; + Marija i Rudolf Cvetko; + Petar i Genoveva Kontrec
Subota
23. 12.
6.00 + Stjepan Brdarić
12.00 krštenje: Đurić, Jurinčić
Nedelja
24
. 12
.
4. NEDJELJA DOŠAŠĆA

BADNJAK

8.00 + Darko Juriš
11.00 ZA ŽUPLJANE ŽIVE I MRTVE
19.00 + Marijan, Elvira i ob. Strojnik, ob. Ivana Šuflaja i Josipa Suhobilca

24.00 + Nenad Plečko, Častimir Vuković i Genoveva Kobešćak

 

Sv. Mise u kapelama:

Laduč:

17. 12. 2017. u 9.30: + Štefanija i Nikola Bunetić, Evica i Pavao Markotić, Barica i Marija Vid i ob. Stjepana Jurišića
24. 12. 2017. u 9.30: + Ivanka Besednik i Stanko Ledinski
24. 12. 2017. u 22.30: Ob. Ivana i Zore Šikoronja, Ivan Škrbec, Stjepan Lodeta i ob. Ivančan

Prigorje
19. 12. 2017. u 17.00: NEMA MISE

Ključ:
20. 12. 2017. u 17.00: NEMA MISE

Drenje:
22. 12. 2017. u 17.00: NEMA MISE