Misne nakane

Misne nakane od 25. 08. do 01. 09. 2019.

Nedelja
25
. 08.
21. NEDJELJA KROZ GODINU
8.00 + Ob. Hrnjkaš
11.00 ZA ŽUPLJANE ŽIVE I MRTVE
19.00 NEMA MISE
Ponedjeljak,
26. 08.
19.00 + Mirela Madjarić
Utorak
27. 08.
19.00 + Ljiljana Klarić; + Mato Gelo

Srijeda
28. 08
.

19.00 + Ivan Skledar

Četvrtak
29. 08.

19.00 + Josip i ob. Harapin

Petak,
30. 08.

19.00 + Dubravka Vugec, Franjo i Antun Levak, Ivka i Vinko Hotko, Štefka i Vlado Toporišić Dragica Stiperski; + Antun, Dragica i ob. Mokrović; + Stjepan, Božidar, Damir i ob. Kušević; + Ivan i ob. Katušić, Mirjana Šorša i ob. Hulina; + Petar Pavao Filipčić, Anđela Orsag
Subota
31. 08.

13.00 krštenje: Lacković
19.00 + Valent Jantolek i ob. Kujak

Nedelja
01.
09.
22. NEDJELJA KROZ GODINU
8.00 + Ob. Prskalo
11.00 ZA ŽUPLJANE ŽIVE I MRTVE
19.00 + Milan i Jelica Šlogar

Sv. Mise u kapelama:

Laduč:
25. 08. 2019. u 9.30: + Franjo Škribulja
01. 09. 2019. u 9.30: + Kata Batarilović, Stjepo Mandurić i ob. Leutar

Prigorje:
27. 08. 2019. u 18.00: NEMA MISE

Ključ:
28. 08. 2019. u 18.00: NEMA MISE

Drenje:
30. 08. 2019. u 18.00: NEMA MISE