Izbor rimskog prvosvećenika 4. dio

Izbor rimskog prvosvećenika 4. dio

Odvijanje glasovanja  Važećom konstitucijom UDG ukinut je način izbora aklamacijom i nagodbom. Jedini dozvoljeni način izbora je tajno pismeno glasovanje. Za valjanost izbora traže se uvijek dvije trećine glasova dobivenih na temelju prisutnih kardinala izbornika. U slučaju da broj nazočnih kardinala ne može biti podijeljen na tri jednaka dijela, za valjan izbor traži se jedan glas više (npr. u slučaju 120 izbornika traži se 80, […]

Read Me Leave comment

Izbor rimskog prvosvećenika 3. dio

Izbor rimskog prvosvećenika 3. dio

Čuvanje tajnosti pri izboru rimskog prvosvećenika Kardinal komornik i tri kardinala asistenta dužni su paziti da se ne bi na bilo koji način povrijedila tajnost onoga što se događa u Sikstinskoj kapeli. Stoga se moraju uteći dvojici povjerljivih tehničara da pretraže i štite tajnost tražeći sredstva koja omogućuju snimanje ili prijenos podataka iz mjesta izbora. Za vrijeme konklava kardinali izbornici moraju se suzdržati od korespondencije, […]

Read Me Leave comment

Izbor rimskog prvosvećenika 2. dio

Drugi dio konstitucije UDG (Universi dominici gregis iz 1996. godine), br. 33-92, donosi odredbe o izboru. Budući da je riječ o izboru koji zahtijeva niz posebnih postupanja i pojedinosti zakonodavac je tom dijelu konstitucija posvetio najviše pozornosti, što se također očituje u brojnosti odredaba. Drugi dio konstitucije UDG ima sedam naslova i govori o izbornicima rimskog prvosvećenika, mjestu izbora i osobama koje su onamo pripuštene […]

Read Me Leave comment

Izbor rimskog prvosvećenika nakon odreknuća 1. dio

Izbor rimskog prvosvećenika nakon odreknuća 1. dio

Vrijeme kad je Apostolska Stolica prazna i priprava konklava Za vrijeme dok je Apostolska Stolica prazna, Kardinalski zbor svoju vlast u pripravi za izbor rimskog prvosvećenika vrši posredstvom dviju vrsta kardinalskih skupština: opće skupštine i posebne skupštine. Na prvom mjestu su opće skupštine, u kojima su dužni sudjelovati svi članovi Kardinalskog zbora, a osobito kardinali izbornici. Opće skupštine održavaju se prije ulaska u konklave i […]

Read Me Leave comment

2. nedjelja Došašća

Dati se evangelizirati Evanđeoski odlomak druge nedjelje došašća u ovogodišnjem liturgijskom ciklusu opisuje nam poziv Ivana Krstitelja i najvažnije naglaske iz njegove propovjedničke aktivnosti. On djeluje u narodu koji se zvano narodom vjere, koji je držao da, za razliku od drugih naroda, ispravno živi svoj odnos s Bogom. Propovijedao je u narodu koji je bio uvjerenja da hodi ispravnim putem, te da ne postavlja nikakvu […]

Read Me Leave comment

Došašće

Odvaži se na jednu vježbu: Pokušaj se uživjeti u jednu situaciju – zamisli si da iščekuješ susret sa tebi osobito dragom i važnom osobom….hm…:) Što činiš? Kako se osjećaš? Što te iznutra pokreće? Možda bi odgovori mogli biti ovakvi: uređujem se, odabirem robu, razmišljam što ću reći, gdje ćemo ići…osjećam uzbuđenje, radost, nestrpljivost…pokreće me ljubav, čežnja… Koja je razlika između riječi: ČEKATI i IŠČEKIVATI? Čekanje […]

Read Me Leave comment