Župne obavijesti – 24. lipnja 2018.

Župne obavijesti – 24. lipnja 2018.

12. NEDJELJA KROZ GODINU ROĐENJE IVANA KRSTITELJA Danas su sv. Mise u župnoj crkvi u 8.00, 11.00 i 19.00 sati, a u Laduču u 9.30 sati. Kroz tjedan Mise u župnoj crkvi radnim danom su u 19.00 sati.  Mise u selima kroz ovaj tjedan su: u Prigorju u utorak, u Ključu u srijedu u 18.00 sati, a u Drenju u petak nećemo imati Misu. U […]

Read Me Leave comment

Župne obavijesti – 17. lipnja 2018.

Župne obavijesti – 17. lipnja 2018.

11. NEDJELJA KROZ GODINU Danas su sv. Mise u župnoj crkvi u 8.00, 11.00 i 19.00 sati, a u Laduču u 9.30 sati. Kroz tjedan Mise u župnoj crkvi radnim danom su u 19.00 sati.  Mise u selima kroz ovaj tjedan su: u Prigorju u utorak, u Ključu u srijedu, a u Drenju u petak u 18.00 sati. Zahvaljujemo svima Vama koji doprinosite za potrebe […]

Read Me Leave comment

Župne obavijesti – 10. lipnja 2018.

Župne obavijesti – 10. lipnja 2018.

10. NEDJELJA KROZ GODINU Danas su sv. Mise u župnoj crkvi u 8.00, 11.00 i 19.00 sati, a u Laduču u 9.30 sati. Kroz tjedan Mise u župnoj crkvi radnim danom su u 19.00 sati.  Mise u selima kroz ovaj tjedan su: u Prigorju u utorak, a u Ključu u srijedu u 18.00 sati, a u Drenju ovaj tjedan nećemo imati Misu zbog župnoga blagdana […]

Read Me Leave comment

Župne obavijesti – 03. lipnja 2018.

Župne obavijesti – 03. lipnja 2018.

9. NEDJELJA KROZ GODINU Danas su sv. Mise u župnoj crkvi u 8.00, 11.00 i 19.00 sati, a u Laduču u 9.30 sati. Kroz tjedan Mise u župnoj crkvi radnim danom su u 19.00 sati.  Mise u selima kroz ovaj tjedan su: u Prigorju u utorak, a u Ključu u petak u 18.00 sati, jer se slavi blagdan Presvetoga Srca Isusova. U Drenju ovaj tjedan […]

Read Me Leave comment