Koja su “tjelesna djela milosrđa”?

450. Gladna nahraniti, žedna napojiti, siromaha odjenuti, putnika primiti, bolesnika pohoditi, utamnjičenika osloboditi, umrloga pokopati. [2447]

Read Me Leave comment

Tko su za kršćanina siromasi?

449. Ljubav prema siromasima mora u svakomu vremenu biti znak raspoznavanja kršćana. Siromasi nisu tu da bi dobili milostinju; oni zahtijevaju pravednost. Kršćani su osobito dužni dijeliti svoja dobra. Krist je uzor ljubavi prema siromasima. [2443-2446] “Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebsko” (Mt 5,3) – prva je rečenica Isusova Govora na gori. Postoji materijalno, duševno i duhovno siromaštvo. Kršćani su dužni s velikom pažnjom, […]

Read Me Leave comment

Pregrada – Susret mladih i Caritasa

Pregrada – Susret mladih i Caritasa U subotu 26. listopada u župi Uznesenja BDM u Pregradi održan je susret s mladima iz župa Zagorskog arhiđakonata. Susret je organiziran u sklopu obilježavanja 80. obljetnice rada Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, sa željom da se upozna mlade s djelovanjem Caritasa, te ih se potakne na aktivnije življenje vjere kroz volonterstvo i karitativno djelovanje na župnoj razini. Na susretu je […]

Read Me Leave comment

Jesu li siromaštvo i nerazvijenost nepremostiva sudbina?

448. Bog nam je povjerio bogatu zemlju na kojoj može biti dovoljno hrane i prostora za život. Pa ipak, postoje čitava područja, države i krajevi zemlje u kojima mnoštvo ljudi nema ni ono najosnovnije za život. Takva podjela svijeta ima mnogovrsne korijene, ali nije nepremostiva. Bogate su zemlje moralno obvezne, putem pomoći u razvoju te postavljanjem pravednih gospodarskih i trgovačkih uvjeta, pomagati nerazvijenim zemljama kako […]

Read Me Leave comment

Je li globalizacija samo zadaća politike i gospodarstva?

447. Prije je postojala ideja podjele zadatka. Gospodarstvo se je trebalo brinuti za umnažanje dobara, a politika za njihovu pravednu raspodjelu. U doba globalizacije profit se ostvaruje globalno dok je politika i dalje ograničena unutar pojedinih država. Stoga danas nije potrebno samo jačanje naddržavnih političkih institucija, nego su nužna nastojanja pojedinaca i društvenih skupina koji se prvotno ne ravnaju što već zaradom, nego u siromašnim […]

Read Me Leave comment

Što Crkva drži o globalizaciji?

446. Globalizacija najprije nije ni dobra ni loša, nego je opis stvarnosti koja treba biti oblikovana. “Ovaj proces, nastao u razvijenim zemljama, doveo je do povezivanja svih gospodarstava. On je glavni pokretač izlaska mnogih krajeva iz nerazvijenosti te po sebi otvara velike mogućnosti. Međutim, ovaj svjetski impuls, ako nije vođen ljubavlju i istinom, može dovesti do neslućene štete i izazvati nove podjele u ljudskoj obitelji” […]

Read Me Leave comment

Na što se misli kod načela “rad ispred kapitala”?

445. Crkva je uvijek zastupala “princip prednosti rada ispred kapitala” (Ivan Pavao II., LE). Novac ili kapital posjeduju čovjeka kao neku stvar. Naprotiv, rad se ne može odijeliti od čovjeka koji ga obavlja. Stoga osnovne potrebe radnika imaju prednost pred interesima kapitala. Vlasnici kapitala i ulagači također imaju zakonite interese koji trebaju biti zaštićeni. Međutim, uvijek je teška nepravda kada preuzetnici i ulagači pokušavaju povećati […]

Read Me Leave comment

Što katolički društveni nauk govori o temama rada i gubitka posla?

444. Božji je nalog čovjeku da radi. Zajedničkim trudom trebamo ono što je on stvorio čuvati i podupirati. “Gospodin, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva.” (Post 2,15). Rad je za većinu ljudi temelj njihova života. Gubitak posla je veliko zlo, protiv kojega se mora odlučno boriti. Dok mnogi ljudi, koji bi rado radili, ne mogu naći radno […]

Read Me Leave comment

Koja je zadaća menadžera i poduzetnika?

443. Poduzetnici i menadžeri se brinu za gospodarski uspjeh svojih poduzeća. Uz zakonitu zaradu (profit) uvijek postoji i društvena odgovornost: voditi računa o opravdanim zahtjevima radnika, o isporučiteljima, o kupcima, kao i o čitavu društvu i okolišu. [24332]

Read Me Leave comment

Kako se Crkva odnosi prema kapitalizmu, odnosno prema tržišnome gospodarstvu?

442. Kapitalizam, koji nije čvrsto smješten u pravni poredak, u opasnosti je da se odvodi od OPĆEGA DOBRA te da pojedincima posluži samo kao sredstvo za zaradu. To Crkva odlučno odbacuje. Nasuprot tomu Crkva zagovara tržišno gospodarstvo koje je u službi ljudi, sprječava monopole i omogućuje opskrbu svih s dobrima potrebnim za život i rad. [2426] KATOLIČKI DRUŠTVENI NAUK sva duševna uređenja procjenjuje po tome […]

Read Me Leave comment