Što znači da je čovjek spolno biće?

400. Bog je čovjeka stvorio kao muško i žensko. Stvorio ih je jedno za drugo u ljubavi. Stvorio ih je s erotskom žudnjom i sposobne za uživanje. Stvorio ih je sposobne da prenose život. [2331-2333, 2335, 2392] Biti muškarac ili biti žena posve određuje ljudsku osobu; radi se o posebnu obliku osjećanja, osobitu načinu življenja, drukčijemu pozivu u odnosu prema djeci, drukčijemu pozivu u odnosu […]

Read Me Leave comment

Kada je dopuštena primjena vojne sile?

399. Primjena je vojne sile moguća samo u krajnjoj nuždi. Za “pravedan rat” nužno je ispunjenje slijedećih kriterija: 1. opunomoćenje od strane pripadne vlasti; 2. pravedan razlog; 3. pravedna nakana; 4. rat mora biti posljednja mogućnost; 5. primjenjena sredstva moraju biti primjerena (situaciji); 6. mora postojati izgled za uspjeh. [2307-2309]

Read Me Leave comment

Župne obavijesti – 25. kolovoza 2013.

Župne obavijesti – 25. kolovoza 2013.

Danas je 21. nedjelja kroz godinu. Sv. Mise u župnoj crkvi su u 8.00 i 11.00 sati, a u Laduču u 9.30 sati. Kroz tjedan Mise u župnoj crkvi su svaki dan u 19.00 sati. Od sljedeće nedjelje opet započinjemo s nedjeljnjim večernjim sv. Misama u župnoj crkvi. Sv. Misa je u 19.00 sati. Sljedeće nedjelje je Anđeoska nedjelja i slavi se Dan Brdovca. Procesija […]

Read Me Leave comment

Moraju li kršćani biti pacifisti?

398. Crkva se bori za mir, ali ne zastupa radikalni pacifizam. Ne može se, naime, ni pojedincima ni pojedinim državama ni savezima država zanijekati temeljno pravo na obranu oružjem. Rat je moralno prihvatljiv samo kao posljednje sredstvo. [2308]  Crkva jednoznačno ratu kaže ne! Kršćani trebaju sve poduzeti da već unaprijed spriječe rat: boreći se protiv nagomilavanja oružja i trgovine oružjem; boreći se protiv rasnih, etničkih […]

Read Me Leave comment

Što Isus misli o nenasilju?

397. Nenasilno je djelovanje za Isusa imalo vrlo visoku vrijednost; on traži od svojih učenika: “Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li vas tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi” (Mt 5,39). [2311] Petru koji ga je silom htio braniti, odgovorio je: “Djeni mač u korice!” (Iv 18,11) Isus ne poziva na oružje. On šuti pred Pilatom. Njegov je put staviti se na stranu […]

Read Me Leave comment

Kako se kršćanin odnosi prema srdžbi?

396. Pavao veli: “Srdite se, ali ne griješite! Sunce neka ne zađe nad vašom srdžbom” (Ef 4,26). [2302-2304] Srdžba je najprije naravni osjećaj, kao odgovor na otkrivenu nepravdu. Međutim, kada se srdžba pretvori u mržnju i kada se bližnjemu želi zlo, od normalna se osjećaja prelazi u teški prekršaj protiv ljubavi. Svaka je nekontrolirana srdžba, posebno u smislu osvete, usmjerena protiv mira i razara “red […]

Read Me Leave comment

Što je to mir?

395. Mir je posljedica pravednosti i znak ostvarene ljubavi. Gdje je mir, tamo može “svako stvorenje u svojemu redu doći k počinku” (Toma Akvinski). Zemaljski je mir slika Kristova, koji je izmirio nebo i zemlju. [2304-2305] Mir je više nego odsutnost rata, više od ravnoteže moći (“ravnoteže strahova”). U stanju mira ljudi mogu sa svojim pravedno stečenim dobrima sigurno živjeti i slobodno vršiti razmjenu dobara. […]

Read Me Leave comment

Kako kršćani postupaju s tijelom pokojnika?

394. Kršćani se poštovanjem i ljubavlju odnose prema tijelu preminule osobe, svjesni da ga je Bog odredio za uskrsnuće tijela. [2300-2301] Kršćanskomu ophođenju sa smrti pripada i to da se tijelo pokojnika dostojanstveno pokopa u zemlju te da mu se okiti grob i da se brine za nj. Crkva danas prihvaća i druge oblike pokapanja (kao što je kremiranje), ukoliko nisu protumačeni kao znak protiv […]

Read Me Leave comment

Kako kršćani pomažu umirućemu?

393. Kršćani ne ostavljaju umirućega sama. Pomažu mu da može umrijeti u vjerničkomu povjerenju, dostojanstvu i miru. Mole s njim i brinu se da pravodobno primi SAKRAMENTE. [2299]

Read Me Leave comment

Marijina vjera u čovjeka

Marijina vjera u čovjeka

Nakon što je Marija doživjela radost proslave svoga Sina, te je primila snagu Duha Svetoga, njezin život i svjedočanstvo u prvoj Crkvi bili su od iznimne važnosti. Događajem uskrsnuća njezina vjera je bila potvrđena, ali i osnažena, te je ona svojim darom vjere mogla krijepiti apostolsku zajednicu u tim nemirnim vremenima traženja sigurnosti u Bogu. I oni su, poput nje, trebali razumjeti Boga i njegovu […]

Read Me Leave comment