Smije li se činiti neko zlo da bi se postiglo neko dobro?

292. Ne, nikada se ne smije činiti ili dopustiti zlo da bi iz toga nastalo neko dobro. Koji put nam ne preostaje drugo nego da se ne usprotivimo manjem zlu kako bismo spriječili veće zlo. [1755-1756, 1759-1761] Svrha ne opravdava sredstva. Ne može biti ispravno počiniti bračnu nevjernost kako bismo učvrstili brak. Jednako je krivo upotrebljavati zametke za eksperimente s matičnim stanicama, čak i ako […]

Read Me Leave comment

Kako čovjek može razlikovati čini li dobro ili zlo?

291. Čovjek je sposoban razlikovati dobro od zloga djelovanja jer posjeduje razum i savjest, koji mu omogućuju jasnu prosudbu. [1749-1754, 1757-1758] Da bi se bolje razlikovalo dobro od zloga djelovanja, služe nam slijedeće misli vodilje: 1. To što činim, mora biti dobro; nije dovoljna samo dobra nakana. Pljačkanje banke je uvijek zlo, pa i kada se vrši s dobrom nakanom, da se pomogne siromasima. 2. […]

Read Me Leave comment

Kako nam Bog pomaže da postanemo slobodni ljudi?

290. Krist nas želi “za slobodu osloboditi” (Gal 5,1) i učiniti sposobnima za bratsku ljubav. Zato nam daruje Duha Svetoga, koji nas oslobađa i čini neovisnima o moći ovoga svijeta te nas jača za život u ljubavi i odgovornosti. [1739-1742, 1748] Što više griješimo, to više mislimo na nas same, to slabije možemo rasti u slobodi. Grijesi nam onemogućavaju činjenje dobra i život u ljubavi. […]

Read Me Leave comment

Mora li se čovjeka prepustiti njegovoj slobodnoj volji, pa i onda kada se odluči za zlo?

289. Slobodno je djelovanje izvorno pravo koje pripada ljduskomu dostojanstvu. Sloboda pojedinca može biti ograničena samo onda kada njegovo slobodno djelovanje ugrožava slobodu drugih. [1738, 1740] Sloboda ne bi bila nikakva sloboda kada ne bi bila i sloboda da izabere krivo. Kada se ne poštuje ljudska sloboda, vrijeđa se dotojanstvo ljudske osobe. Jedna od glavnih zadaća države jest da zaštiti pravo na slobodu (slobodu vjeroispovijesti, […]

Read Me Leave comment

Je li čovjek odgovoran za sve što čini?

288. Čovjek je odogovoran za sve što čini svjesno i iz slobodne volje. [1734-1737, 1745-1746] Nitko ne može nikoga pozvati na (punu) odgovornost ako je nešto učinio pod prisilom, iz straha, neznanja, pod utjecajem droga ili loših navika. Što čovjek više o dobru zna i u dobru se vježba, to se više udaljava od ropstva grijeha (Rim 6, 17;  1 Kor 7,22). Bog sanja o […]

Read Me Leave comment

Nije li “sloboda” upravo u tome da se možemo odlučiti i za zlo?

287. Zlo je samo prividno vrijedno naše težnje (našega izbora!) i tko se odlučuje za zlo, samo je prividno slobodan. Zlo ne usrećuje, nego otima pravo dobro; veže nas za nešto ništavno i na kraju posve razara našu slobodu. [1730-1733, 1743+-1744] To vidimo kod ovisnosti: tu čovjek prodaje svoju slobodu za nešto što mu se čini dobrim. Međutim, istina je da ga to zarobljava. Čovjek […]

Read Me Leave comment

Što je sloboda i čemu služi?

286. Sloboda je od Boga darovana sposobnost da možemo djelovati po sebi; tko je slobodan, tome ne određuje drugi što će činiti. [1930-1733, 1743-1744] Bog nas je stvorio kao slobodne ljude i želi da budemo slobodni kako bismo se svim srcem mogli odlučiti za dobro, dapače za najviše “Dobro”, dakle za Boga. Što više činimo dobro, to smo slobodniji. 51

Read Me Leave comment

Što je to vječno blaženstvo?

285. Vječno je blaženstvo Boga gledati i imati udjela u blaženstvu Božjemu. [1720-1724, 1729] U Bogu, Ocu, Sinu i Duhu Svetomu je bezgranični život, radost i zajedništvo. Imati udjela u tome bit će nepojmljiva sreća za nas ljude. Ta je sreća čisti dar Božje milosti budući da mi tu sreću po samima sebi ne možemo doseći niti pojmiti njezinu veličinu. Bog hoće da se mi […]

Read Me Leave comment

Zašto su blaženstva tako važna?

284. Tko čezne za kraljevstvom Božjim, taj gleda na Isusov popis prioriteta: to su blaženstva. [1716-1717, 1725-1726] Bog je svojemu narodu već od Abrahama dao obećanja. Isus ih uzima, proširuje im značenje, čini da vrijede ne samo za zemlju, nego i za nebo i čini ih svojim vlastitim životnim programom: Sin Božji postaje siromah da bi s nama podijelio naše siromaštvo, raduje se s radosnima […]

Read Me Leave comment

Kako glase blaženstva?

283. Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas – zbog mene […]

Read Me Leave comment