Zašto moramo na sebi raditi?

300. Na sebi moramo raditi kako bismo slobodno, radosno i lako činili dobro. U tomu nam, u prvome redu, pomaže čvrsta vjera u Boga, ali i to da živimo krjeposno, to jest: da s Božjom pomoću u sebi izgradimo čvrste stavove, da se ne predamo nikakvim neurednim strastima te da se snagom razuma i volje trajno sve jasnije usmjeravamo prema dobru. [1804-1805, 1810-1811, 1839] Najznačajnije […]

Read Me Leave comment

Što se podrazumijeva pod “krjepošću”?

299. Krjepost je unutarnji stav, pozitivna navika, strast stavljena u službu dobra. [1803, 1833] “Budite savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski” (Mt 5,48). To znači da se moramo mijenjati na putu k Bogu. Svojim ljudskim snagama to možemo samo u začetku. Bog svojom milošću pomaže ljudske krjeposti i još preko toga nam daruje takozvane božanske krjeposti, pomoću kojih sigurno stižemo u svjetlo Božje […]

Read Me Leave comment

Hoće li netko biti pred Bogom kriv ako djeluje po krivoj savjesti?

298. Ne. Kada se je netko sveobuhvatno ispitao i došao do sigurna suda, treba u svim okolnostima slijediti svoj unutarnji glas, pa i s rizikom da učini nešto krivo. [1790-1794, 1801-1802] Bog nam ne stavlja na teret zlo koje na svijet dolazi kroz krivi sud savjesti za koji nismo krivi. Koliko god se mora slijediti svoja savjest, toliko se mora imati pred očima i da […]

Read Me Leave comment

Apsurdi s kojima smo okruženi

Da bolesnik u bolnici, prije nego se počne liječiti, prisili liječnike da raspišu referendum o tome što je zdravlje a što bolest, svi bismo se čudili takvom apsurdu. Da mentalni bolesnik prisili psihijatre i medicinsko osoblje u psihijatrijskim bolnicama da raspišu referendum o tome što je to normalno, a što je umobolno, ne bismo mogli doći k sebi. Da kriminalci u zatvorima prisile čuvare i […]

Read Me Leave comment

Župne obavijesti – 26. svibnja 2013.

Danas svetkovina Presvetog Trojstva. Sv. Mise u župnoj crkvi su u 8.00, 11.00 i 19.00 sati, a u Laduču u 9.30 sati. Kroz tjedan Mise u župnoj crkvi će biti svaki dan u 19.00 sati. Sv. Misa u Ključu je u srijedu, a u Drenju u petak u 18.00 sati. U četvrtak je svetkovina Tijelova. Sv. Mise u župnoj crkvi su u 8.00, 11.00 i […]

Read Me Leave comment

Može li se savjest odgojiti?

297. Da, to se čak mora. Savjest, koja je prirođena svakomu razumom obdarenom čovjeku, može biti krivo usmjerena ili prigušena. Zato mora biti odgojena kako bi bila osjetljiv instrument za ispravno djelovanje. [1783-1788, 1799-1800] Prva škola savjesti jest samokritika. Mi smo ljudi, naime, skloni prosuđivati u vlastitu korist. Druga škola savjesti jest usmjeravanje na temelju dobra djelovanja drugih ljudi. Pravi odgoj savjesti vodi k slobodi, […]

Read Me Leave comment

Smije li se neloga siliti protiv njegove savjesti?

296. Nitko ne smije biti prisiljen na djelovanje protiv vlastite savjesti ukoliko se njegovo djelovanje odvija unutar granica OPĆEGA DOBRA. [1780-1782, 1798] Tko ide protiv čovjekove savjesti, prezire ga i prisiljava, vrijeđa njegovo dostojanstvo. Naime, ništa čovjeka ne čini više čovjekom kao dar da može razlikovati i birati između dobra i zla. To vrijedi i onda kada je ta odluka, kada se dobro pogleda, kriva. […]

Read Me Leave comment

Što je to savjest?

295. Savjest je unutarnji glas u čovjeku koji ga potiče da bezuvjetno čini dobro i da se bezuvjetno kloni zla. To je istodobno sposobnost razlikovanja dobra od zla. U savjesti Bog progovara čovjeku. [1776-1779] Savjest uspoređujemo s unutarnjim glasom u kojemu se sam Bog otkriva čovjeku. Bog je onaj koji se daje osjetiti u savjesti. Kada kažemo: “To se ne slaže s mojom savješću!”, za […]

Read Me Leave comment

Ako čovjek u sebi osjeća jake strasti, je li (zato) grješnik?

294. Ne, starsti mogu biti vrlo dragocjene. Krivim usmjerenjem strasti, koje su snažna pomoć za ostvarenje dobra, mogu se okrenuti zlu. [1767-1770, 1773-1775] Strasti, koje su usmjerene prema dobru, postaju krjeposti (vrline). One su tada gorivo borbena života za ljubav i pavednost. Strasti koje zagospodare čovjekom, oduzimaju mu slobodu i zavode ga na zlo, nazivaju se poroci (mane).

Read Me Leave comment

Zašto nam je Bog dao strasti?

293. Strasti su za to da nas, jakim osjećajima i jasnim osjetima, privuku onomu što je pravo i dobro, a odvrate od onoga što je zlo i loše. [1762-1766, 1771-1772] Bog je čovjeka tako stvorio da može ljubiti i mrziti, žudjeti ili prezirati, da ga neke stvari privlače, a drugih se boji, da može pun radosti, tuge ili srdžbe. Čovjek uvijek u dnu svojega srca […]

Read Me Leave comment