Što je to ljubav?

309. Ljubav je moć kojom se, jer je on nas prvi ljubio, možemo predati Bogu da se sjedinimo s njim i da bližnje Boga radi tako srdačno i bez pridržaja prihvatimo, kao što sami sebe prihvaćamo. [1822-1829, 1844] Isus postavlja ljubav iznad svakoga zakona, a da zakon ne stavi izvan snage. S pravom o tome veli Sv. Augustin: “Ljubi i čini što hoćeš.” To pak […]

Read Me Leave comment

Što je to nada?

308. Nada je moć kojom snažno i trajno težimo za onim radi čega smo na zemlji: da Boga hvalimo i da mu služimo; za onim u čemu je naša sreća: da u Bogu nađemo svoje ispunjenje; za onim gdje je naša konačna domovina: za Bogom. [1817-1821, 1843] Nada je povjerenje u ono što nam je Bog obećao u stvaranju, po prorocima i posebno u Isusu […]

Read Me Leave comment

Bog predan za čovjeka

Bog predan za čovjeka

Biblijsko razmišljanje uz blagdan Tijelova U četvrtak nakon svetkovine Presvetoga Trojstva, Crkva slavi svetkovinu Tijela i Krvi Gospodinove. Dok nas je svetkovina Presvetoga Trojstva poticala da razmišljamo o Bogu kakav je u sebi, u svojoj božanskoj biti, u zajedništvu i ljubavi presvete Trojice, ovom svetkovinom smo pozvani razmišljati o tome kakav je Bog za nas, kako nam pristupa i kako se prema nama ophodi. A […]

Read Me Leave comment

Što je to vjera?

307. Vjera je krjepost (moć) kojom prianjamo uz Boga, priznajemo njegovu istinu i s njim se povezujemo. [1814-1816, 1842] Vjera je od Boga dani put k istini, koja je on sam. Jer je Isus “Put, Istina i Život” (Iv 14, 6), vjera nije tek neki stav, “vjerovanje” u nešto. Vjera s jedne strane ima jasan sadržaj, u kojemu se ispovijeda VJEROVANJE (CREDO) Crkve, koja je […]

Read Me Leave comment

Zašto su vjera, nada i ljubav krjeposti?

306. Vjera, nada i ljubav su također prave, od Boga slobodno udijeljene moći koje čovjek s Božjom pomoću može razvijati i izgrađivati da postigne “život u izobilju” (Iv 10, 10). [1812-1813, 1840-1841]

Read Me Leave comment

Koje su tri božanske krjeposti?

305. Božanske su krjeposti vjera, nada i ljubav. Nazivaju se “božanskima” jer im je temelj u Bogu, odnose se na Boga i nama ljudima su put kojim pravo idemo k Bogu. [1812-1813, 1840]

Read Me Leave comment

Zašto je umjerenost krjepost?

304. Umjerenost je krjepost zato jer neumjereno ponašanje na svim područjima pokazuje razarujuću moć. [1809, 1838] Tko je neumjeren, dopušta da njime gospodare nagoni, svojom požudom vrijeđa druge i šteti samome sebi. U NOVOM ZAVJETU “umjerenost” stoji i za “trijeznost” i “razboritost”.

Read Me Leave comment

Što znači biti jak?

303. Tko je jak, trajno se zauzima za jednom spoznato dobro, čak i ako u krajnoj situaciji za to mora žrtvovati vlastiti život. [1809, 1837]

Read Me Leave comment

Kako se djeluje pravedno?

302. Pravedno se djeluje kada se vodi računa o tome da se Bogu i bližnjemu da ono što im pripada. [1807, 1836] Misao vodilja pravednosti glasi: “Svakomu svoje.” Prema djetetu s posebnim potrebama treba drukčije postupati nego prema jako nadarenu djetetu, da bi oba postigla svoje pravo. Pravednost se brine za jednakost i ide za tim da ljudi dobiju ono što im pripada. I prema […]

Read Me Leave comment

Kako se postaje razborit?

301. Razboritim se postaje učeći razlikovati bitno od nebitnoga, usmjeravati se prema ispravnu cilju i birati najbolja sredstva da ga se postigne. [1806, 1835] Krjepost razboritosti upravlja svim ostalim krjepostima. Razboritost je sposobnost da se prepozna ono što je ispravno. Tko želi živjeti dobar život, mora znati što je “dobro” i prepoznati njegovu vrijednost. Poput trgovca u Evanđelju: “Kad pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda […]

Read Me Leave comment