• 01/3313212
  • zupa.brdovec@zg-nadbiskupija.hr
  • Ilije Gregorića 38, Brdovec

Je li Marija bila samo oruđe Božje?

84. Marija je bila mnogo više od pasivna Božjega oruđa. Njezinim aktivnim pristankom ostvarilo se Božje utjelovljenje. [493- 494, 508- 511] Anđelu, koji je navijestio da će roditi “Sina Svevišnjega”, […]

Što znači “Marijino bezgrješno začeće”?

83. Crkva vjeruje “da  je Blažena Djevica Marija, od prvoga trenutka svojega začeća, jedinstvenom milošću i povlasticom svemogućega Boga, u predviđanju zasluga Isusa Krista, Spasitelja ljudskoga roda, bila očuvana od […]