Je li se Isus uskrsnućem vratio u ono tjelesnostanje u kojemu je bio za svojega zemaljskoga života?

107. Uskrsli je Gospodin dopustio svojim učenicima da ga dotaknu, jeo je s njima i pokazao im rane svoje muke. Ipak, njegovo tijelo više ne pripada ovoj zemlji, nego nebeskome kraljevstvu Očevu. [645- 646] Uskrsli Krist, koji nosi rane Raspetoga, nije više ograničen vremenom i prostorom. Mogao je ulaziti kroz zatvorena vrata i pokazati se svojim učenicima u različitu obličju, u kojemu ga nisu odmah […]

Read Me Leave comment

Postoje li dokazi za Isusovo uskrsnuće?

106. U prirodoznanstvenom smislu nema nikakvih dokaza za Isusovo uskrsnuće. Postoje, međutim, vrlo jaka osobna i zajednička uvjerenja na temelju onodobnih svjedoka jeruzalemskih događaja. [639- 644, 647, 656- 657] Najstarije pisano svjedočanstvo o Isusovu uskrsnuću jest pismo što ga je sv. Pavao oko 20 godina poslije Kristove smrti napisao Korinćanima: “Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima, bi […]

Read Me Leave comment

Kako su učenici došli do vjere u Isusovo uskrsnuće?

105. Učenici, koji su prije toga izgubili svaku nadu, došli su do vjere u Isusovo uskrsnuće tako što su ga nakon njegove smrti na različite načine vidjeli, s njim razgovarali i osvjedočili da je živ. [640- 644, 656] Uskrsni događaji, koji su se odigrali u Jeruzalemu oko 30. godine, nisu izmišljene priče. Pod pritiskom Isusove smrti i razočaranja nad porazom svoje zajedničke stvari učenici su […]

Read Me Leave comment

Može li se biti kršćanin, a da se ne vjeruje u Isusovo uskrsnuće?

104. Ne. “Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša” (1 Kor 15, 14). [631, 638, 651]

Read Me Leave comment

Je li Isus zaista umro ili je možda mogao uskrsnuti zato što je samo prividno podnio smrt?

103. Isus je zaista umro na križu. Njegovo je tijelo pokopano. To potvrđuju svi izvori. [627] Po Iv 19, 33sl. vojnici su izričito utvrdili Isusovu smrt: kopljem su mrtvomu Isusu otvorili bok i potekli su krv i voda. Osim toga, kaže se da su raspetima s njime prebili noge- postupak kojim se ubrzava umiranje, što kod Isusa nije bilo potrebno jer je već bio umro.

Read Me Leave comment

Zašto mi u svojemu životu trebamo prihvatiti patnju i tako, “uzevši na sebe svoj križ”, slijediti Isusa?

102. Kršćanin ne treba tražiti trpljenje, ali tamo gdje je suočen s neizbježnom patnjom, ona za njega može dobiti smisao ako svoje patnje pridruži Kristovim patnjama: “Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim” (1 Pt 2,21). [618] Isus reče: “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom” (Mk […]

Read Me Leave comment

Zašto nas je Isus morao otkupiti baš na križu?

101. Križ, na kojemu je Isus bez ikakve krivnje okrutno smaknut, mjesto je najvećega poniženja i napuštenosti. Isus, naš Otkupitelj, izabrao je križ da ponese krivnju svijeta i pretrpi patnju svijeta. Tako je, svojom potpunom ljubavlju, ponovno priveo svijet Bogu. [613- 617, 622- 623] Bog nam nije mogao svoju ljubav zornije pokazati nego kada se za nas u obličju Sina dao prikovati na križ. Križ […]

Read Me Leave comment

Je li Isus na Maslinskoj gori, u noći prije svoje smrti, doista bio u smrtnoj muci?

100. Budući da je bio pravi čovjek, Isus je na Maslinskoj gori osjećao pravu ljudksu smrtnu muku. [612] Istim ljudskim silama kojima i mi raspolažemo morao se je Isus boriti za nutarnji pristanak uz volju Očevu da dadne svoj život za život svijeta. U najtežem času, ostavljen od svih, pa i od svojih prijatelja, Isus se je izborio za “da”:”Oče moj! Ako nije moguće da […]

Read Me Leave comment

Župne obavijesti – 27. siječnja 2013.

Danas su sv. Mise u župnoj crkvi u 8.00, 11.00 i 18.00 sati, a u Laduču u 9.30 sati. Kroz tjedan Mise u župnoj crkvi su svaki dan u 18.00 sati. U četvrtak nakon mise imamo klanjanje. Sv. Misa u u Ključu je u srijedu u 17.00 sati. U petak ćemo, kao što smo najavili prošle nedjelje, svetu Misu imati u Prigorju u 17.00 sati. […]

Read Me Leave comment

Što se dogodilo na posljednjoj večeri?

99. Navečer prije svoje smrti Isus je učenicima oprao noge; slavio je -> EUHARISTIJU i ustanovio je svećeništvo Novoga saveza. [610- 611] Isus je svoju ljubav do kraja pokazao na trostruk način: oprao je svojim učenicima noge i pokazao da je on među nama kao onaj koji služi (usp. Lk 22, 27). Predoznačio je svoju otkupiteljsku patnju tako što je nad kruhom i vinom izrekao […]

Read Me Leave comment