Tko su anđeli?

54. Anđeli su čisto duhovna Božja stvorenja koja imaju razum i volju. Bestjelesna su, besmrtna i redovito nevidljiva. Trajno su u Božjoj prisutnosti te ljudima posreduju Božju volju i Božju zaštitu. [328- 333, 350- 351] Anđeo je, piše kardinal Joseph Ratzinger, “poput Božje osobne misli kojom mi se Bog obraća”. Istodobno su anđeli potpuno okrenuti svojemu Stvoritelju. Gore od ljubavi prema njemu i služe mu […]

Read Me Leave comment

Što je pakao?

53. Naša vjera “paklom” naziva stanje konačne odijeljenjosti od Boga. Tko pred licem Božjim jasno vidi ljubav pa je ipak odbija, taj se opredjeljuje za takvo stanje. [1033- 1036] Kada Isus govori o paklu, govori o “najgušćoj tami” (Mt 8, 12). Našim pojmovima rečeno, pakao je prije hladan nego vruć. Jezom se označava stanje potpune zamrznutosti i beznadne odijeljenosti od svega što može donijeti pomoć, […]

Read Me Leave comment

Nazaretska obitelj

Nazaretska obitelj

»Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.« Mesija je želio svoje otkupiteljsko poslanje započeti u krilu jednostavne, obične obitelji. Prvo što je Isus posvetio svojom prisutnošću bio je dom. Ništa neobičnoga nije se događalo tih godina u Nazaretu. Između Josipa i Marije […]

Read Me Leave comment

Što je to nebo?

52. Nebo je Božji okoliš, boravište anđela i svetih te svrha stvaranja. Riječima “nebo i zemlja” označavamo svu stvorenu stvarnost. [325- 327] Nebo nije nikakav prostor u svemiru. To je stanje u onostranosti. Nebo je tamo gdje se volja Božja ostvaruje bez ikakvog protivljenja. Nebo je onda kada ljubav u najvećoj mjeri i blaženstvu biva život, kakva ga se ne može naći na zemlji. Kada […]

Read Me Leave comment

Ako Bog sve zna i sve može, zašto onda ne spriječi zlo?

51. “Bog dopušta zlo samo zato da bi postigao neko veće dobro.” (Sv. Toma Akvinski) [309- 314, 324] Zlo je u svijetu mračna i bolna tajna. Sam je Raspeti pitao svojega Oca: “Bože moj, zašto si me ostavio?” (Mt 27, 26) Tu je mnogo nepojmljivoga. Ipak, jedno sigurno znamo: Bog je stopostotno dobar. On nikada ne može biti izvor bilo kakva zla. Bog je stvorio […]

Read Me Leave comment

Župne obavijesti – 30. prosinca 2012.

Danas su sv. Mise u župnoj crkvi u 8.00, 11.00 i 18.00 sati, a u Laduču u 9.30 sati. Kroz tjedan Mise u župnoj crkvi su svaki dan u 7.30 sati. Radnim danom nemamo večernje sv. Mise. Sutra, ponedjeljak na Staru godinu sv. Misa će biti u 18.00 sati. Dođimo i zahvalimo Gospodinu za sve što smo od njega primili kroz ovu godinu. U utorak, […]

Read Me Leave comment

Koju ulogu igra čovjek u Božjoj providnosti?

50. Dovršenje stvaranja po Božjoj providnosti ne događa se izad naših glava. Bog nas poziva da surađujemo na privođenju stvorenja konačnoj svrsi. [307- 308] Čovjek se može oprijeti Božjoj volji. Bolje čini kada postane sredstvo Božje ljubavi. Majka se Terezija trudila sav svoj život ovako misliti: “Ja sam samo mala olovka u ruci našega Gospodina. Na njemu je da olovku zareže ili naoštri. Na njemu […]

Read Me Leave comment

Žive jaslice u Brdovcu

Žive jaslice u Brdovcu

Uz taktove božićne pjesme „Tiha noć“ započela je još jedna izvedba Živih Jaslica koju su osmislili i realizirali mladi iz naše župe, a uz veliku podršku župnika i kapelana. Badnjak je. Dvorište župne crkve u Brdovcu postalo je Betlehem, gradić u kojemu se rodio Isus – Sin Božji. Sve je utihnulo, svi su u iščekivanju. Ozarena dječja lica promatraju pastire koji bdiju nad svojim stadom, […]

Read Me Leave comment

Zašto je Bog stvorio svijet?

48. “Svijet je stvoren na slavu Božju.” (Prvi vatikanski sabor) [293- 294, 319] Nema drugoga razloga stvaranja osim ljubavi. U njemu se pokazuju Božja čast i slava. Zato Boga slaviti ne znači pljeskati mu. Uostalom, čovjek nije promatrač djela stvaranja. Za njega “hvaliti” Boga znači svoje biće zahvalno uskladiti sa svim stvorenjem. -> 489

Read Me Leave comment

Zašto se Bog sedmoga dana odmarao?

47. Božji odmor od rada upućuje na dovršenje stvaranja koje se nalazi s onu stranu ljudskih nastojanja. [349] Koliko god čovjek svojim radom bio suradnik Božji (usp. Post 2,15), ipak svojim trudom ne može spasiti svijet. Svrha je stvaranja “novo nebo i nova zemlja” (Iz 65, 17), koji će nam biti darovani otkupiteljem.Tako je nedjeljni odmor, koji je predokus nebeskoga odmora, više od rada koji […]

Read Me Leave comment