Koje je značenje Novoga zavjeta za kršćane?

18. U -> NOVOM ZAVJETU ispunja se Božja -> OBJAVA. Četiri evanđelja, po Mateju, Marku, Luki i Ivanu, srce su Svetoga pisma i najdragocjenije blago Crkve. U njima nam se očituje Sin Božji i susreće nas onakav kakav jest. U Djelima apostolskim upoznajemo početke Crkve i djelovanje Duha Svetoga. U apostolskim poslanicama u Kristovu svjetlu predstavljen nam je ljudski život sa svih strana. U Ivanovu otkrivenju unaprijed nam je predočen kraj vremena. (124- 127, 128- 130, 140) Isus je sve što nam je Bog htio reći. Čitav -> STARI ZAVJET pripravlja utjelovljenje Sina Božjega. Sva Božja obećanja u Isusu nalaze…

Read Me Leave comment

Koje je značenje Staroga zavjeta za kršćane?

17. U -> STAROMU ZAVJETU Bog se očituje kao Stvoritelj i uzdržavatelj svijeta te kao vođa i odgojitelj ljudi. Knjige Stroga zavjeta također su riječ Božja i Sveto pismo.Bez Staroga zavjeta ne može se razumijeti Isusa. (121- 123, 128- 130, 140) U -> STAROM ZAVJETU započinje velika povijest poučavanja vjere koja u -> NOVOM ZAVJETU doživljava odlučujući preokret i dolazi do cilja govorom o svršetku svijeta i ponovnom Kristovom dolasku. Stari je zavjet puno više od obične predigre Novom zavjetu. Zapovijedi i proroštva za narod Božji Staroga zavjeta, i obećanja koja su u njemu sadržana za sve ljude, nikada nisu…

Read Me Leave comment

Kako Sveto pismo može biti “istinito” ako sve što u njemu piše nije točno?

15. -> BIBLIJA nam nema namjeru prenijeti povijesne točnosti ili prirodoznanstvene podatke. I pisci su bili djeca svojega vremena. Sa svojim su okružjem dijelili kulturne predodžbe i koji put su bili privezani uz njihove pogrješke. Ipak, sve što je čovjeku potrebno znati o Bogu i putu svojega spasenja nalazi se sa nepogrješivom sigurnošću u Svetomu pismu. (106- 107, 109)

Read Me Leave comment

Kako se Biblija ispravno čita?

16. Biblija se ispravno čita moleći (u duhu molitve), to jest uz pomoć Duha Svetoga, pod čijim je utjecajem i nastala. To je riječ Božja i sadrži bitnu Božju poruku nama. (109- 119, 137) -> BIBLIJA je poput duga Božjega pisma svakomu od nas. Stoga trebamo primiti Sveto pismo s velikom ljubavlju i strahopoštovanjem. Zatim treba Božje pismo doista čitati, tj. ne izvlačiti pojedinosti i zanemariti cjelinu. Cjelinu uvijek moramo tumačiti kroz njezino srce i otajstvo: Isusa Krista, o kojemu govori i cijela Biblija, pa i -> STARI ZAVJET. Trebam dakle čitati Sveto pismo u istoj živoj vjeri -> CRKVE,…

Read Me Leave comment

Raspored božićnih ispovijedi – zaprešićki dekanat

Raspored božićnih ispovijedi – zaprešićki dekanat

ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, BISTRA 20. prosinca 2012. – u kapelama (sv. Roka, sv. Vendelina i u G. Bistri) se ispovijeda od 18 sati te od 19 sati u župnoj crkvi ŽUPA SV. VIDA, BRDOVEC – 15. prosinca 2012. u 14.30 sati ispovijed u župnoj crkvi te u 15.30 sati u kapeli u Laduču. ŽUPA BDM POMOĆNICE, IVANEC 22. prosinca 2012. – u 15 sati u župnoj crkvi i u kapeli u Jablanovcu  ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA, KRALJEVEC NA SUTLI ŽUPA SV. ANE, ROZGA 16. prosinca 2012. – u 15 sati u župnoj crkvi u Kraljevcu na Sutli i u župnoj crkvi sv….

Read Me Leave comment

Je li Sveto pismo istinito?

14. Sveto pismo čvrsto, vjerno i bez zablude naučava istinu jer je nadahnuto, tj. jer je napisano po nadahnuću Duha Svetoga, i stoga ima “Boga za autora” (Drugi vatikanski sabor, DV 11). (103- 107) -> BIBLIJA nije ni gotova s neba pala niti je Bog diktirao ljudima kao pisaćim strojevima. Bog je, štoviše, “izabrao ljude koji su mu poslužili služeći se vlastitim sposobnostima i moćima da zabilježe sve ono što je on htio te kao pravi autori pismeno predaju” (Drugi vatikanski sabor, DV 11). Da bi neki tekst bio priznat kao dio Svetoga pisma, nužno je da bude prihvaćen od…

Read Me Leave comment

Može li se Crkva prevariti u stvarima vjere?

13. Ukupnost vjernika ne može se prevariti u stvarima vjere jer je Isus svojim učenicima obećao da će im poslati Duha Istine koji će ih čuvati u istini (Iv 14, 17). (80- 82, 85- 87, 92, 100) Kao što su učenici Isusu svim srcem vjerovali, tako se i pojedini kršćanin može osloniti na -> CRKVU kada se pita o putu u život. Budući da je sam Isus svojim -> APOSTOLIMA dao nalog da poučavaju, Crkva ima -> UČITELJSTVO i ne smije šutjeti. Iako se pojedini članovi Crkve mogu varati i činiti teške pogrješke, ipak cijela Crkva ne može odlutati od…

Read Me Leave comment

Odakle znamo što pripada pravoj vjeri?

12. Pravu vjeru nalazimo u Svetom pismu i živoj predaji -> CRKVE (=Tradiciji). (76, 80- 82, 85- 87, 97, 100) -> NOVI ZAVJET je nastao iz vjere Crkve. Pismo i predaja pripadaju zajedno. Predavanje vjere ne ide u prvom redu preko teksta. U ranoj -> CRKVI se govorilo da je Sveto pismo prije u srcu Crkve nego na ispisanoj pergameni. Već su učenici i -> APOSTOLI iskusili novi život najprije u živomu zajedništvu s Isusom. U to je zajedništvo, koje nakon uskrsnuća nastavlja na drugi način, mladaCrkva pozvala ljude. Prvi kršćani bijahu postojani u “nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha…

Read Me Leave comment

Zašto vjeru dalje prenosimo?

11. Vjeu dalje prenosimo jer nam je Isus naložio: “Pođite po svem svijetu i učinite mojim učenicima sve narode” (Mt 28, 19). (91) Pravi kršćanin ne će prepustiti predaju vjere samo stručnjacima (učiteljima, župnicima, misionarima). Kršćanin je za druge. To znači: Svaki kršćanin želi da Bog dođe i drugima. Stoga veli: Bog me treba! Kršten sam i potvrđen te stoga odgovoran da ljudi u mojoj okolini iskuse Boga i “dođu do spoznanja istine” (1 Tim 2, 4b). Majka je Terezija upotrijebila zgodnu usporedbu: “Često možeš vidjeti žice duž ulica. Prije nego što kroz njih prođe struja, nema svjetla. Žica, to…

Read Me Leave comment

Je li nam u Isusu Kristu sve objavljeno ili će se objava i nakon njega nastaviti?

10. U Isusu Kristu sam je Bog došao na svijet. On je zadnja Božja riječ. Slušajući njega svi ljudi svih vremena mogu upoznati tko je Bog i što im je potrebno za spasenje. (66- 67) S evanđeljem (Radosnom vijesti) Isusa Krista -> OBJAVA je potpuna i dovršena. Da bi nam je osvjetlio, Duh Sveti nas sve dublje uvodi u Istinu. U životu pojedinih ljudi Božje svjetlo tako jasno sja da vide “otvorena nebesa” (Otk 7, 56). Tako su nastala velika hodočasnička svetišta, poput Guadalupea u Meksiku ili Lurda u Francuskoj. “Privatne objave” vidioca ne mogu poboljšati evanđelje Isusa Krista. One …

Read Me Leave comment