Koje je značenje Novoga zavjeta za kršćane?

18. U -> NOVOM ZAVJETU ispunja se Božja -> OBJAVA. Četiri evanđelja, po Mateju, Marku, Luki i Ivanu, srce su Svetoga pisma i najdragocjenije blago Crkve. U njima nam se očituje Sin Božji i susreće nas onakav kakav jest. U Djelima apostolskim upoznajemo početke Crkve i djelovanje Duha Svetoga. U apostolskim poslanicama u Kristovu svjetlu predstavljen nam je ljudski život sa svih strana. U Ivanovu […]

Read Me Leave comment

Koje je značenje Staroga zavjeta za kršćane?

17. U -> STAROMU ZAVJETU Bog se očituje kao Stvoritelj i uzdržavatelj svijeta te kao vođa i odgojitelj ljudi. Knjige Stroga zavjeta također su riječ Božja i Sveto pismo.Bez Staroga zavjeta ne može se razumijeti Isusa. (121- 123, 128- 130, 140) U -> STAROM ZAVJETU započinje velika povijest poučavanja vjere koja u -> NOVOM ZAVJETU doživljava odlučujući preokret i dolazi do cilja govorom o svršetku […]

Read Me Leave comment

Kako Sveto pismo može biti “istinito” ako sve što u njemu piše nije točno?

15. -> BIBLIJA nam nema namjeru prenijeti povijesne točnosti ili prirodoznanstvene podatke. I pisci su bili djeca svojega vremena. Sa svojim su okružjem dijelili kulturne predodžbe i koji put su bili privezani uz njihove pogrješke. Ipak, sve što je čovjeku potrebno znati o Bogu i putu svojega spasenja nalazi se sa nepogrješivom sigurnošću u Svetomu pismu. (106- 107, 109)

Read Me Leave comment

Kako se Biblija ispravno čita?

16. Biblija se ispravno čita moleći (u duhu molitve), to jest uz pomoć Duha Svetoga, pod čijim je utjecajem i nastala. To je riječ Božja i sadrži bitnu Božju poruku nama. (109- 119, 137) -> BIBLIJA je poput duga Božjega pisma svakomu od nas. Stoga trebamo primiti Sveto pismo s velikom ljubavlju i strahopoštovanjem. Zatim treba Božje pismo doista čitati, tj. ne izvlačiti pojedinosti i […]

Read Me Leave comment

Raspored božićnih ispovijedi – zaprešićki dekanat

Raspored božićnih ispovijedi – zaprešićki dekanat

ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, BISTRA 20. prosinca 2012. – u kapelama (sv. Roka, sv. Vendelina i u G. Bistri) se ispovijeda od 18 sati te od 19 sati u župnoj crkvi ŽUPA SV. VIDA, BRDOVEC – 15. prosinca 2012. u 14.30 sati ispovijed u župnoj crkvi te u 15.30 sati u kapeli u Laduču. ŽUPA BDM POMOĆNICE, IVANEC 22. prosinca 2012. – u 15 sati u župnoj […]

Read Me Leave comment

Je li Sveto pismo istinito?

14. Sveto pismo čvrsto, vjerno i bez zablude naučava istinu jer je nadahnuto, tj. jer je napisano po nadahnuću Duha Svetoga, i stoga ima “Boga za autora” (Drugi vatikanski sabor, DV 11). (103- 107) -> BIBLIJA nije ni gotova s neba pala niti je Bog diktirao ljudima kao pisaćim strojevima. Bog je, štoviše, “izabrao ljude koji su mu poslužili služeći se vlastitim sposobnostima i moćima […]

Read Me Leave comment

Može li se Crkva prevariti u stvarima vjere?

13. Ukupnost vjernika ne može se prevariti u stvarima vjere jer je Isus svojim učenicima obećao da će im poslati Duha Istine koji će ih čuvati u istini (Iv 14, 17). (80- 82, 85- 87, 92, 100) Kao što su učenici Isusu svim srcem vjerovali, tako se i pojedini kršćanin može osloniti na -> CRKVU kada se pita o putu u život. Budući da je […]

Read Me Leave comment

Odakle znamo što pripada pravoj vjeri?

12. Pravu vjeru nalazimo u Svetom pismu i živoj predaji -> CRKVE (=Tradiciji). (76, 80- 82, 85- 87, 97, 100) -> NOVI ZAVJET je nastao iz vjere Crkve. Pismo i predaja pripadaju zajedno. Predavanje vjere ne ide u prvom redu preko teksta. U ranoj -> CRKVI se govorilo da je Sveto pismo prije u srcu Crkve nego na ispisanoj pergameni. Već su učenici i -> […]

Read Me Leave comment

Zašto vjeru dalje prenosimo?

11. Vjeu dalje prenosimo jer nam je Isus naložio: “Pođite po svem svijetu i učinite mojim učenicima sve narode” (Mt 28, 19). (91) Pravi kršćanin ne će prepustiti predaju vjere samo stručnjacima (učiteljima, župnicima, misionarima). Kršćanin je za druge. To znači: Svaki kršćanin želi da Bog dođe i drugima. Stoga veli: Bog me treba! Kršten sam i potvrđen te stoga odgovoran da ljudi u mojoj […]

Read Me Leave comment

Je li nam u Isusu Kristu sve objavljeno ili će se objava i nakon njega nastaviti?

10. U Isusu Kristu sam je Bog došao na svijet. On je zadnja Božja riječ. Slušajući njega svi ljudi svih vremena mogu upoznati tko je Bog i što im je potrebno za spasenje. (66- 67) S evanđeljem (Radosnom vijesti) Isusa Krista -> OBJAVA je potpuna i dovršena. Da bi nam je osvjetlio, Duh Sveti nas sve dublje uvodi u Istinu. U životu pojedinih ljudi Božje […]

Read Me Leave comment